vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Aangifte bij de politie voor verzekering straks niet meer nodig

Geen aangifte bij de politie, maar een simpele, digitale melding is straks voldoende om geld van de verzekering te krijgen, zo laat het Verbond van Verzekeraars weten.

De proef die het Verbond en de Politie Rotterdam-Rijnmond hiermee hielden, verliep succesvol en de hoop is om landelijk de verplichte aangifte voor schadeclaims om te zetten naar een simpele melding.

Wie een sieraad, mobieltje, bril of camera kwijt is, moet verplicht langs het politiebureau. Bij schade of vermissing van spullen is een aangifte bij de politie nog steeds nodig om dit te verhalen bij je verzekeraar. Dat dit makkelijker en sneller kan, ervoeren Rijnmonders het afgelopen jaar: een eenvoudig digitaal ingevuld formulier volstond om bij schade of vermissing een claim in te dienen en zo het verzekeringsgeld te innen. Dit was het resultaat van een samenwerking tussen het Verbond en de Politie Rotterdam-Rijnmond. Zij ondertekende een jaar geleden het convenant ‘Versterking eigenlijke aangiften’.

Landelijke invoering

Politie en Verbond kijken inmiddels terug op een zeer succesvolle proef waarbij tweeduizend mensen gebruikmaakten van de nieuwe meldmethode. De proefpersonen zijn zeer positief. “Juist daarom gaan we ermee door. Het is vooral een heel klantgerichte aanpak”, vertelt Lex Westerman, adviseur criminaliteitsbeheersing bij het Verbond. “Het is de wens van de verzekeraars en de politie om eenvoudige verzekeringszaken voortaan vlotter af te handelen. De invoering vraagt zorgvuldig overleg en afstemming met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie en met de Nationale Politie. Wat ons betreft gebeurt dat zo snel mogelijk.”

Fraude

“Natuurlijk wilden wij er vooraf verzekerd van zijn dat de vereenvoudigde methode met de formulieren geen fraude in de hand werkt”, vertelt Westerman. “Daarom staat er op het formulier duidelijk aangegeven dat een valse melding, net als een valse aangifte, strafbaar is.”

“En wat zo mooi is”, gaat Westerman verder, “juist door deze samenwerking staat verzekeringsfraude nog meer op het netvlies van de politie, ook bij wat op het eerste gezicht een eenvoudige melding lijkt. Als een verzekeraar vervolgens zelf denkt dat iemand het formulier met opzet verkeerd heeft ingevuld en bij Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude(CBV) van het Verbond het vermoeden van fraude meldt, dan kunnen wij op de medewerking van de politie rekenen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Het experiment levert de politie naast tijd, mankracht en minder administratieve rompslomp, een aanscherping van de criminaliteitscijfers op. “Er vindt immers al vroeg een scheiding plaats tussen die meldingen waarbij iemand gewoon iets verliest en de zaken waarbij een strafbaar feit is gepleegd: als je mobieltje bijvoorbeeld is gerold of uit je hand is gerukt”, aldus Westerman. “Het digitale meldingsformulier komt in de mailbox van de politie Rotterdam-Rijnmond terecht die wel toezicht blijft houden, omdat bij strafbare feiten of een overval aangifte wel noodzakelijk blijft.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739