vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Negatief reisadvies en de consequenties voor je reisverzekering

Negatief reisadvies en de consequenties voor je reisverzekering
Negatief reisadvies en de consequenties voor je reisverzekering

Wat zijn de consequenties voor je reisverzekering, indien je toch naar een land reist waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven? Ben je dan wel verzekerd? In dit artikel geven we een toelichting.

Een reisverzekering is een verzekering tegen schade die wordt opgelopen tijdens reizen. Doorgaans dekt een reisverzekering alleen vakanties, dus geen zakenreizen. Daarvoor moet je een aparte reisverzekering afsluiten. Een reisverzekeraar gaat daarbij uit van normale omstandigheden.

Reizigers moeten zich van te voren informeren of een land wel of niet veilig is. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor vrijwel alle landen in de wereld reisadviezen. Deze informatie is onder andere bestemd voor vakantiegangers, zakenreizigers en expats. De geboden informatie moet inzicht geven over de veiligheidssituatie in een land. Via de ambassade in het betreffende land wordt de veiligheidssituatie ter plaatse in kaart gebracht. Voorbeelden van onveilige situaties voor reizigers zijn:

 • Stakingen, demonstraties en rellen.
 • Politieke spanningen.
 • Natuurrampen.
 • (Burger)oorlog.
 • Zware criminaliteit.

Soms kan de veiligheidssituatie in een land snel verslechteren. In dat geval kan er een advies komen om niet te reizen naar een bepaalde bestemming. In de volksmond heet dit een ‘negatief reisadvies’. Maar de reisadviezen van het ministerie zijn niet-bindend en hebben geen juridische grondslag. Reizigers, reisverzekeraars en touroperators mogen zelf bepalen wat ze met dit advies doen. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf en van de desbetreffende touroperator om een reis al dan niet te laten doorgaan.

Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars zegt het volgende: “zolang het Ministerie van buitenlandse Zaken je afraadt om naar een land te gaan, maar je gaat toch, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Je reisverzekeraar vergoedt dan niet de kosten voor afbreking van je reis door de onlusten en kan je dan niet helpen om terug naar Nederland te komen”.

Wanneer je toch reist naar een land met een negatief reisadvies zul je dus goede afspraken moeten maken met je reisorganisatie. Zij moeten garanties bieden voor jouw repatriëring, indien de onlusten weer oplaaien.

Molest is niet verzekerd op een reisverzekering

Onlusten vallen niet onder de dekking van een reisverzekering, omdat het ‘molest’ betreft. Molest is vrijwel op alle verzekeringen uitgesloten. Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld:

 • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar – met gebruik van militaire machtsmiddelen – bestrijden. Ook gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties valt onder deze definitie.
 • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners is betrokken.
 • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
 • Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
 • Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
 • Rellen, relletjes of opstootjes: incidentele geweldmanifestaties.

Een negatief reisadvies heeft eigenlijk geen consequenties voor je reisverzekering omdat ‘molest’ vrijwel altijd uitgesloten is. Met andere woorden wel of geen negatief reisadvies, indien de schade is ontstaan door molest zal deze niet vergoed worden.

Wat is wel verzekerd op je reisverzekering?

Ga je op reis naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt? Dan zijn de normale zaken die met je reis te maken hebben wel verzekerd op je reisverzekering. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Je iPad wordt gestolen.
 • Je valt van een trap en breekt een been.
 • Je bagage komt niet aan.
 • Repatriëring (niet het gevolg van molest).

Schade die onder gewone omstandigheden valt en dus geen verband houdt met de binnenlandse onlusten (molest), wordt gewoon vergoed door je reisverzekeraar.

Er kunnen wel verschillen zijn per reisverzekeraar. Het is daarom raadzaam om voordat je naar een gebied reist waarvoor een dekkingsbeperking of negatief reisadvies van toepassing is, contact op te nemen met je reisverzekeraar.

Kortlopende reisverzekering afsluiten

Ga je op vakantie en wil je een reisverzekering afsluiten? Dat kan voordelig en het is zo geregeld. De getoonde premies zijn inclusief bagagedekking:

Vragen?

Heb je een vraag over kortlopende reisverzekeringen of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 -12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 4 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739