vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Europeesche verzekeringen
 • Unigarant
 • Allianz
 • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Onderzoek: recreatief duiken, wel of niet gedekt op je reisverzekering?

Stel je neemt het besluit om te gaan duiken tijdens je vakantie, hoe zit het dan met je reisverzekering? Valt het risico van zelfstandig recreatief duiken (zonder duikinstructeur of divemaster) onder de dekking van je polis? Hoe zit het met de risico’s? Reisverzekeringblog.nl deed onderzoek naar de dekking van recreatief duiken op een reisverzekering en kwam tot een aantal opmerkelijke conclusies.

De drempel om te gaan duiken tijdens een vakantie in het buitenland is steeds lager geworden. Duikscholen schieten als paddenstoelen uit de grond en werven actief onder toeristen. Dit leidt tot impulsieve beslissingen bij vakantiegangers om het ook eens te proberen. Onvoorbereid gaan duiken is niet zonder gevaar. Zelfs onder geoefende sportduikers vallen ieder jaar dodelijke slachtoffers te betreuren. In 2009 overleden er zes mensen ten gevolge van een duikongeval (bron: DOSA).

Gevaar van duiken onderschat

Menselijk falen is hoofdoorzaak nummer één bij duikongevallen. Het aantal technische duikongevallen is nihil. Duiken kan de volgende risico’s opleveren:

 • Een hartaanval, hartstilstand en verdrinking zijn de ongevallen, die het vaakst eindigen met dodelijke afloop.
 • Ongevallen waarbij men het meestal overleefd zijn decompressieongevallen en barotrauma’s.
 • Het meest voorkomende incident tijdens duiken is afdrijving door de stroming.

Veiligheidseisen bij duiken in het buitenland

In het buitenland neemt men het niet altijd zo nauw met de veiligheidseisen bij recreatief duiken. Duikscholen verdienen graag aan toeristen en houden de drempel laag. Na een demonstratieduik in het zwembad van het hotel, volgt het ‘echte’ werk. Een groep van twintig duikers op een boot met slechts twee begeleiders is helaas geen uitzondering. Door onvoldoende toezicht ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Bij zelfstandig duiken wordt er niet altijd gevraagd naar een duikdiploma. Een beginnend duiker kan daardoor tijdens zijn vakantie duikapparatuur huren en zelfstandig gaan duiken, met alle risico’s van dien.

Consequenties voor je reisverzekering?

De meeste vakantiegangers weten niet of het risico van recreatief duiken wel onder de dekking van de reisverzekering valt. Bij Allianz Global Assistance en Zilveren Kruis ben je bijvoorbeeld niet verzekerd wanneer je zelfstandig gaat duiken zonder een duikdiploma. Uit de tabellen blijkt dat reisverzekeraars verschillende voorwaarden en uitsluitingen hanteren inzake risico’s die duiken met zich meebrengt.

Advies aan vakantiegangers

Onderschat de gevaren van recreatief duiken niet. Wanneer je geen goede lichamelijk conditie hebt is het beter om niet te gaan duiken tijdens je vakantie. Toezicht en begeleiding van een duikinstructeur is noodzakelijk. Duiken met grote groepen en onvoldoende toezicht raden wij daarom ten stelligste af.

Conclusie

Besluit je zelfstandig te gaan duiken, kijk dan altijd goed naar de voorwaarden en eventuele uitsluitingen op je reisverzekering. Uit het onderzoek van ReisverzekeringBlog.nl blijkt dat de verschillen tussen reisverzekeraars groot zijn. Bij Allianz Global Assistance en Zilveren Kruis ben je niet verzekerd wanneer je zelfstandig gaat duiken zonder een duikdiploma. Sommige reisverzekeraars zoals de Goudse, FBTO en Unigarant hanteren wel beperkingen, bijvoorbeeld bij grotduiken en de bepaling hoe diep je maximaal mag duiken.
Andere reisverzekeraars daarentegen, zoals AEGON, Interpolis en Univé, stellen geen enkele voorwaarde bij het duiken en hanteren ook geen uitsluitingen. De Europeesche maakt een voorbehoud bij roekeloos gedrag.

Toelichting op het onderzoek

De redactie van ReisverzekeringBlog.nl heeft een vragenformulier naar verschillende reisverzekeraars verzonden en gevraagd of de onderstaande situaties verzekerd zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen in het bezit zijn van een erkend diploma en geen diploma. Dit onderzoek is gebaseerd op zelfstandig duiken zonder instructeur of divemaster. Op basis van de antwoorden op onze vragen zijn wij tot genoemde conclusies gekomen.

In de onderstaande tabellen staan de vragen en de antwoorden van de reisverzekeraars die hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Tabel 1: Is zelfstandig duiken zonder instructeur of divemaster verzekerd?

1. Zelfstandig duiken Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 2: Tot hoe diep ben je verzekerd?

2. Hoe diep mag je duiken? Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance 20 meter 0 meter
ING Geen maximum Geen maximum
Interpolis Geen maximum Geen maximum
Unigarant Geen maximum Geen maximum
Europeesche Verzekeringen
Geen maximum, tenzij*
Geen maximum, tenzij*
Univé Geen maximum Geen maximum
Centraal Beheer Achmea Geen maximum Geen maximum
FBTO Geen maximum Geen maximum
AEGON Geen maximum Geen maximum
Zilveren Kruis 25 meter 0 meter
Goudse 40 meter 40 meter
Reaal Geen maximum Geen maximum
ANWB Geen maximum Geen maximum
ABN AMRO Geen maximum Geen maximum

Tabel 3: Is grotduiken verzekerd?

3. Grotduiken Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Nee Nee
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Nee Nee
FBTO Nee Nee
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Nee Nee
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 4: Is wrakduiken verzekerd?

4. Wrakduiken Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 5: Is een decobehandeling verzekerd?

5. Decobehandeling Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 6:  Is een zoekactie op zee/meer verzekerd?

6. Zoekactie op zee/meer Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja niet van toepassing
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 7: Is een reddings of bergingsactie verzekerd?

7. Redding of berging Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja niet van toepassing
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 8: Is er sprake van Werelddekking?

8. Werelddekking Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 9: Valt Nederland onder de dekking?

9. Nederlanddekking Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij* Ja, tenzij*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 10: Zijn je duikspullen verzekerd?

10. Duikspullen verzekerd Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja Ja
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 11: Valt repatriëring onder de dekking?

11. Repatriëring Erkend diploma Geen diploma
Mondial-Assistance Ja Nee
ING Ja Ja
Interpolis Ja Ja
Unigarant Ja Ja
Europeesche Verzekeringen
Ja* Ja*
Univé Ja Ja
Centraal Beheer Achmea Ja Ja
FBTO Ja Ja
AEGON Ja Ja
Zilveren Kruis Ja Nee
Goudse Ja Ja
Reaal Ja Ja
ANWB Ja Ja
ABN AMRO Ja Ja

Tabel 12: Welke duikdiploma’s worden door jullie erkend?

Mondial-Assistance Alle
ING Alle
Interpolis Alle
Unigarant Alle
Europeesche Verzekeringen
Alle*
Univé Alle
Centraal Beheer Achmea Alle
FBTO Alle
AEGON Alle
Zilveren Kruis Alle
Goudse Alle
Reaal Alle
ANWB Alle
ABN AMRO Alle

Tabel:13 Verstrekken jullie een Engelstalige verklaring inzake het verzekerd zijn voor een zogenaamde decobehandeling?

Mondial-Assistance Ja
ING Nee
Interpolis Nee
Unigarant Nee
Europeesche Verzekeringen
Ja
Univé Niet duidelijk
Centraal Beheer Achmea Ja
FBTO Ja
AEGON Ja
Zilveren Kruis Nee
Goudse Ja
Reaal Nee
ANWB Nee
ABN AMRO Niet duidelijk

* Bij ieder individueel schadegeval wordt er gekeken of er sprake is van roekeloos gedrag.

Op onze vraag of zelfstandig duiken met of zonder diploma onder de dekking valt, antwoordde de Europeesche: “Wij hanteren geen regels mbt diploma’s. Daar is niets over opgenomen in onze voorwaarden en dus ook geen onderdeel van onze schadeprocedure. Wij kijken of er wel of geen sprake is van roekeloos gedrag. Dit bepalen wij aan de hand van een aantal factoren zoals: training (diploma), ervaring, plek waar gedoken wordt, weersomstandigheden, of er iemand mee duikt, of er een gids of instructeur aanwezig is, etc.”

Naar onze mening schept dit standpunt onduidelijkheid richting verzekerden. De Europeesche stelt ten aanzien van het bezit van een duikdiploma geen eisen, maar uit het bovenstaande blijkt dat dit wel een beoordelingsfactor kan zijn bij de bepaling of iemand roekeloos is geweest. Het is daarom voor ons en voor een verzekerde vrijwel niet te bepalen of zelfstandig duiken wel of niet verzekerd is. Deze vraag beantwoord de reisverzekeraar kennelijk achteraf en niet vooraf.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 16 reacties

 1. Wie gaat er dan ook duiken zonder opleiding of diploma. Je gaat toch ook niet autorijden zonder rijbewijs. Ik zie die duikjongens ook vaak in het zwembad bij ons hotel. Ik heb het zelf ook een keer geprobeerd. Maar dat was geen pretje. Ik kreeg het benauwd. Sindsdien hou ik het maar bij snorkelen. Kun je ook genoeg zien aan vissen en onderwaterwereld.

  • Hoi Dick,

   Het verschil zit hem in het wel of verzekerd zijn tijdens de opleiding. Dan duik je immers zonder geldig diploma. Het is daarom goed om na te gaan of de opleider hiervoor zelf verzekerd is. Deze kan je namelijk aansprakelijk stellen mocht er wat gebeuren.

   Groetjes,

   Mark Elbers

 2. Laten die reisverzekeraars dit soort fratsen toch uit de reisverzekering halen. Of laat ze er flink voor betalen. Onzinnig. Alleen een verzekering voor normale zaken en niet dat moderne gedoe, aub

  • wat is normaal en wat is modern. Duiken doen we al erg lang. Mits goed opgeleid en in acht nemen van je eigen veiligheid is er niets mis mee als dit gewoon binnen de verzekering valt.
   Er zijn zoveel zaken waarvoor ik de verzekering niet nodig heb. Zomaar elke niet gebreveteerde persoon die zijn bucket list wil afwerken en vol risico neemt ook onder de verzekering laten vallen maakt het allemaal wel onnodig duur

 3. geachte redactie, wij gaan dit jaar naar egypte en willen daar gaan snorkelen. valt dit onder een reisverzekering, stel dat er wat gebeurt? Hoe zit het met je spullen op het strand wanneer je de zee in gaat zwemmen en ze het stelen. bijv mijn rugzak?

  • Voor zover bij ons bekend, valt snorkelen onder de dekking van je reisverzekering. Indien je gaat zwemmen en er geen sprake meer is van normaal toezicht op je bagage, ben je niet verzekerd. Je mag je spullen niet uit het oog verliezen.

  • Hoi Brigit,

   Ik ben zelf een actief duiker en een tussenpersoon in verzekeringen.
   De redactie heeft het helemaal goed. Reisverzekeraars zien duiken, het zwemmen met perslucht. Bij snorkelen heb je dus geen fles op de rug en valt dat dus gewoon onder zwemmen. Het risico van duiken ontstaat door het op diepte lucht in te ademen. Deze kent een grotere druk dan de lucht welke je aan de oppervlakte in ademd. De beperking inzake de bagagedekking welke je op het strand achterlaat is natuurlijk voor alle bagage van toepassing, ook als je niet duikt.

   Als je nog verdere vragen hebt hoor ik het graag van je.

   Groetjes,

   Mark Elbers

 4. Ik ben ook eens een keer wezen duiken vanaf een boot in Egypte. Nooit bij stil gestaan over de gevaren, gelukkig een reisverzekering van Achmea en die verzekeren alles zag ik.

  • Hoi Liane,

   Bij de meeste verzekeraars is het zo dat je vooraf de onderwatersportdekking moet kiezen voordat je hiervoor verzekerd bent.

   Ik heb even gekeken voor je bij Achmea, die verzekeren het alleen als je onderwatersport hebt meeverzekerd. Kijk dit dus na op je reisverzekering of dat wel het geval is.

   Groetjes,

   Mark Elbers

 5. Verstandig persoon duikt met Divemaster of Instructeur.
  Gewoon met goede duikshop gaan duiken en dan zit je oke.
  En natuurlijk duik certificaat halen!!

  Tevens kan een regelmatige duiker zich het best verzekeren bij DAN
  http://www.daneurope.org

  Ronald de Heer.
  PADI Divemaster.

 6. Ik mis in het overzicht de verzekering van Ridderpoort Schox, die hebben een sportduikreisverzekering die speciaal voor duikers is gemaakt. Vergoed bijvoorbeeld ook diefstal van duikspullen bij een dagje duiken in de lokale duikplan thuis.

 7. Ik ben verzekerd via OHRA, die staat er net niet bij (las wel net dat ze 800.000 verzekeringen hebben dus zeker geen kleine speler, valt de OHRA wellicht onder een andere groep of kunnen jullie mij iets meer vertellen en met name over Decompressiedekking, Repatriëring en eventuele helicopter kosten Diploma’s brevetten etc allemaal dik inorde.

  dank

 8. ik ben verzekerd bij Sunassistance.nl
  Standaard zit er een dekking diepzeeduiken in tot -10 m zodat initiaties verzekerd zijn.
  Voor de gevorderde duiker is er een optionele waarborg tot -45 m (mits meerprijs)
  Ik weet dat de manager van die maatschappij zelf een duiker is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *