vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Heeft een negatief reisadvies gevolgen voor mijn reis- en annuleringsverzekering?

Reisadvies

Heeft een reisadvies gevolgen voor mijn reis- en annuleringsverzekering?

Ga je op reis naar een gebied waarvoor een verzwaard reisadvies geldt, dan zal je ongetwijfeld vragen hebben over jouw reis- en annuleringsverzekering. In dit artikel lees je de consequenties van een negatief reisadvies ten aanzien van een reisverzekering en/of annuleringsverzekering.

Reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor bijna honderd landen in de wereld reisadviezen. Met die informatie kan jij je beter voorbereiden op onveilige situaties in een land. Een onveilige situatie is bijvoorbeeld een natuurramp, oorlog of zware criminaliteit zoals ontvoeringen. De reisadviezen van het ministerie zijn niet bindend. Dat betekent dat je zelf mag weten of jij je aan het advies houdt of niet. Als een land onveilig wordt, past het ministerie het reisadvies meteen aan. Kijk dus altijd vlak voor je vertrek op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wordt na het boeken van jouw vakantie een reisadvies aangepast dan is dit geen reden om te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf en van de desbetreffende touroperator om een reis al dan niet te laten doorgaan. Voor vragen over consequenties als gevolg van het annuleren van de reis, kan je contact opnemen met jouw reisorganisatie of reisverzekeraar .

Wat betekenen de reisadviezen?

Bij elk reisadvies staat met een classificatie aangegeven hoe veilig een land of gebied is. Die geeft je een idee of er een veiligheidsdreiging bestaat voor het land of het gebied van jouw bestemming en zo ja, hoe zwaar het reisadvies is.

Toelichting op de classificatie van reisadviezen

De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) komen onafhankelijk tot stand via verkregen informatie van de betrokken Nederlandse ambassades en/of consulaten. Daar worden de reisadviezen waar mogelijk afgestemd met diplomatieke vertegenwoordigingen van andere EU-landen. De zorgvuldigheid van BuZa hierbij vergt soms veel tijd. Hierdoor kan het voorkomen dat actualiteiten in de media al wel worden gemeld, maar dat je deze nog niet terugvindt in het reisadvies van het ministerie.

Hieronder vindt je een overzicht van de classificaties van reisadviezen met een uitleg.

Geen bijzondere veiligheidsrisico’s
De meeste bezoeken kunnen probleemloos worden afgelegd. De mate van veiligheidsrisico’s is hetzelfde als in Nederland.

Waakzaamheid betrachten
Veiligheidsrisico’s zijn weliswaar aanwezig, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden.

Extra waakzaamheid betrachten
Veiligheidsrisico’s zijn aanwezig, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden.

Er zijn onveilige gebieden
Indien er bepaalde gebieden in een land als onveilig worden aangemerkt, kan dit tot gevolg hebben dat er voor deze gebieden een zwaarder reisadvies wordt afgegeven dan voor de rest van het land.

Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden
De reden van dit advies is een verhoogd veiligheidsrisico in een bepaald gebied. Stel uzelf de vraag of een reis naar dit gebied verantwoord en noodzakelijk is. De vraag of de reis als essentieel kan worden aangemerkt kan jij alleen beantwoorden. Als je toch naar het gebied afreist voor essentiële doeleinden, is een zorgvuldige voorbereiding van de reis te allen tijde geboden.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden
Dit advies wordt gegeven als er sprake is van aanwijsbare veiligheidsrisico’s in een bepaald gebied, waardoor voor de reiziger een acute levensbedreigende situatie bestaat.

Niet-essentiële reizen worden ontraden
De reden van dit advies is een verhoogd veiligheidsrisico in een bepaald gebied. Stel jezelf de vraag of een reis naar dit gebied verantwoord en noodzakelijk is. De vraag of de reis als essentieel kan worden aangemerkt kan jij alleen beantwoorden. Als je toch naar het gebied afreist voor essentiële doeleinden, is een zorgvuldige voorbereiding van de reis te allen tijde geboden.

Alle reizen worden ontraden
Dit advies wordt gegeven als er sprake is van aanwijsbare veiligheidsrisico’s in een land (bijvoorbeeld een oorlogssituatie), waardoor voor de reiziger een acute levensbedreigende situatie bestaat.

Let op: een verzwaard reisadvies betekent niet dat jij een reis kosteloos kan annuleren of een beroep kan doen op jouw annuleringsverzekering. Een reis zal door een touroperator worden geannuleerd als er sprake is van een dekkingsbeperking afgegeven door het Calamiteitenfonds.

Dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds kan een dekkingsbeperking geven als er een natuurramp is gebeurd. Of als er een oorlog is of snel kan komen. Het Calamiteitenfonds geeft geen advies over de veiligheid in een land. Dus als er voor een land geen dekkingsbeperking geldt, betekent dit nog niet dat het land veilig is!

Wat betekent een dekkingsbeperking?

Geldt er voor een bepaald land een dekkingsbeperking? Dan kan je jouw reis vanaf 30 dagen voor vertrek gratis annuleren. Boek je toch een reis naar dit land nadat de dekkingsbeperking bekend is geworden? Dan vergoedt het Calamiteitenfonds geen kosten als jouw reis door de ramp niet kan doorgaan. Het Calamiteitenfonds neemt alleen besluiten voor reizen van reisorganisaties die lid zijn van het Calamiteitenfonds.

Annuleringsverzekering biedt geen dekking

Een annuleringsverzekering biedt geen oplossing bij een gewijzigd of verzwaard reisadvies. Angst of ongerustheid vallen niet onder de dekking van een annuleringsverzekering, zelfs niet als deze angst gerechtvaardigd is. In het geval van een negatief reisadvies is het verstandig om contact op te nemen met de reisorganisatie waar jouw reis geboekt is. Laat weten dat je ongerust bent en bespreek eventuele mogelijkheden. Soms kan een reis worden omgeboekt naar een andere bestemming, maar de reisorganisatie is dat niet verplicht.

Kan ik wel een reisverzekering afsluiten als ik naar een land ga met een verzwaard reisadvies?

Het Verbond van Verzekeraars zegt het volgende: “zolang het Ministerie van buitenlandse Zaken je afraadt om naar een land te gaan, maar je gaat toch, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Je reisverzekeraar vergoedt dan niet de kosten voor afbreking van je reis door de onlusten (molest) en kan je dan niet helpen om terug naar Nederland te komen”.

Wanneer je toch reist naar een land met een negatief reisadvies zul je dus goede afspraken moeten maken met je reisorganisatie. Zij moeten garanties bieden voor jouw repatriëring, indien de onlusten weer oplaaien.

Molest is niet verzekerd op een reisverzekering

Molest is vrijwel op alle verzekeringen uitgesloten. Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld:

  • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar – met gebruik van militaire machtsmiddelen – bestrijden. Ook gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties valt onder deze definitie.
  • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners is betrokken.
  • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
  • Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
  • Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
  • Rellen, relletjes of opstootjes: incidentele geweldmanifestaties.

Een negatief reisadvies heeft eigenlijk geen consequenties voor je reisverzekering omdat ‘molest’ vrijwel altijd uitgesloten is. Met andere woorden wel of geen negatief reisadvies, indien de schade is ontstaan door molest zal deze niet vergoed worden.

Wat is wel verzekerd op je reisverzekering?

Ga je op reis naar een land waarvoor een verzwaard of negatief reisadvies geldt? Dan zijn de normale zaken die met je reis te maken hebben wel verzekerd op je reisverzekering. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Je iPad wordt gestolen.
  • Je valt van een trap en breekt een been.
  • Je bagage komt niet aan.
  • Repatriëring (niet het gevolg van molest).

Schade die onder gewone omstandigheden valt en dus geen verband houdt met de binnenlandse onlusten (molest), wordt gewoon vergoed door je reisverzekeraar.

Er kunnen wel verschillen zijn per reisverzekeraar. Het is daarom raadzaam om voordat je naar een gebied reist waarvoor een dekkingsbeperking of negatief reisadvies van toepassing is, contact op te nemen met je reisverzekeraar.

Reisverzekering afsluiten

Ga je op vakantie en wil je een reisverzekering afsluiten met Europadekking? Dat kan voordelig en het is zo geregeld.

Let op! Ga je vaker per jaar op vakantie? Dan kan een doorlopende reisverzekering voordeliger zijn.


Doorlopende reisverzekering afsluiten

Ga je vaker per jaar op vakantie? Sluit dan hier een doorlopende reisverzekering af. Dat kan voordelig en het is zo geregeld.

Hier kan je zelf eenvoudig een doorlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten. Je ontvangt de polis direct per e-mail.

Vragen?

Heb je een vraag over kortlopende reisverzekeringen of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 -12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739