vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Op vakantie? Doe de reisverzekeringscheck!

Op vakantie? Doe de reisverzekeringscheck!
Op vakantie? Doe de reisverzekeringscheck!

Stel je hebt een mooie vakantie uitgezocht. De vlucht naar de vakantiebestemming en het prachtige hotel heb je daarom snel geboekt. Je hebt overal aan gedacht totdat je bij jezelf opeens denkt: de reisverzekering.

Veel Nederlanders vragen zich af: “waar heb ik nu eigenlijk een reisverzekering voor nodig? Een zonnebril kan ik missen en mocht ik in het ziekenhuis belanden, dan is er de zorgverzekering die de kosten vergoedt.” In de praktijk ligt het helaas niet zo simpel. Doe daarom de reisverzekeringcheck van Allianz Global Assistance.

Noodzaak van een reisverzekering?

In de Verenigde Staten liggen de kosten voor medische hulp bijvoorbeeld veel hoger dan in Nederland. Stel dat familieleden moeten overkomen? Wat dekt een reisverzekering en wanneer kan een beroep worden gedaan op de zorgverzekering of de aanvullende verzekering? Kort samengevat, wat is de noodzaak van een reisverzekering?

Doorlopende en Kortlopende reisverzekering

Je kunt voor iedere reis een afzonderlijke verzekering ofwel kortlopende reisverzekering afsluiten. De vertrek- en terugkomstdatum van de vakantie worden vastgelegd en je bent verzekerd op de vastgelegde dagen. Een doorlopende reisverzekering is ook een optie. Vaak is het vanaf 15 dagen vakantie per jaar, bij meerdere korte vakanties of bij één langere vakantie interessant om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Kortlopende reisverzekeringen kennen een maximumperiode. Bij Allianz Global Assistance is dat 180 dagen.

Waar moet je op letten?

Stem de verzekering af op je eigen wensen. Denk onder andere aan gezinssamenstelling, Europa/werelddekking, extra bagage etc. Tegenwoordig nemen veel reizigers dure elektronische apparatuur mee, zoals digitale fotocamera’s, laptops en spelcomputers. Verstandig om ervoor te zorgen dat bagage voldoende is meeverzekerd. Vergeet ook niet de dekking op een doorlopende reisverzekering te bekijken, om te voorkomen dat je onder- of helemaal niet verzekerd bent.

Wanneer een reisverzekering naast de zorgverzekering afsluiten?

Er zijn twee belangrijke redenen om een reisverzekering af te sluiten naast een zorgverzekering.

  • Hoogte van de kosten

Over het algemeen vergoeden zorgverzekeringen slechts de medische kosten in het buitenland, voor zover een gelijkwaardige behandeling in Nederland zou kosten. Of als je een aanvullende verzekering voor medische kosten hebt afgesloten tot 200 procent.

Veel Nederlandse reizigers zijn daardoor met grote financiële tegenvallers teruggekomen van vakantie. In de Verenigde Staten zijn de behandelkosten bijvoorbeeld het twintigvoudige van het gangbare tarief in Nederland. Hetzelfde geldt binnen Europa voor privé-klinieken in Turkije, Zwitserland en Oostenrijk. Een reisverzekering vergoedt altijd de kostprijs. Dit betekent in de praktijk alle medische kosten die door de zorgverzekeraar niet vergoedt worden.

Allianz Global Assistance betaalt zelfs alle kosten en verrekend deze achteraf met de zorgverzekeraar. Zo blijf je niet in onzekerheid en kunnen medische ingrepen direct worden uitgevoerd.

  • In geval van nood

Een groot deel van de Nederlandse vakantiegangers denkt niet aan hoge kosten bij een vervroegde terugkeer naar Nederland in geval van nood, bijvoorbeeld door repatriëring. Meestal zal een zorgverzekering alleen de noodzakelijke kosten van een terugreis van de zieke of gewonde naar Nederland vergoeden, als er sprake is van medische noodzaak. Ontbreekt de medische noodzaak, dan vergoedt de zorgverzekeraar niets. Een reisverzekering biedt in dergelijke gevallen uitkomst.

Reisgenoten kunnen geen beroep doen op het vergoeden van repatriëringkosten onder de zorgverzekering van hun zieke of gewonde medereiziger. Zij zijn niet verzekerd op de polis. Het laten overkomen van familieleden om de zieke of gewonde reiziger te bezoeken of bij te staan, valt ook niet onder de zorgverzekering. Bij een reisverzekering van Allianz Global Assistance worden deze reis- en verblijfskosten wel vergoed. Bij een autovakantie waarbij de bestuurder niet meer kan rijden, regelt Allianz Global Assistance bijvoorbeeld ook de terugreis naar Nederland wanneer autohulp aanvullend op de reisverzekering is afgesloten.

Wat te doen bij ziekte in het buitenland?

Neem bij ziekte in het buitenland contact op met de alarmcentrale van je reisverzekeraar of zorgverzekeraar. De hulpverleners van de alarmcentrale staan dag en nacht klaar om je te helpen. Zowel voor advies over een medisch probleem, opname in een ziekenhuis of het bezoek van een arts biedt de alarmcentrale uitkomst. Eventueel zorgt de alarmcentrale ook voor een betalingsgarantie, zodat alles voor je wordt betaald en medische ingrepen direct kunnen worden uitgevoerd. Het maakt niet uit of je de alarmcentrale van jouw zorgverzekeraar of Allianz Global Assistance belt. Je wordt altijd geholpen en eventuele kosten worden onderling verrekend.

Tabel: de reisverzekeringcheck

Wat valt nu onder de basis(zorg)verzekering (en is dus wettelijk vastgesteld), wat valt onder de aanvullende verzekering en welke kosten worden vergoed door de reisverzekering? Een overzicht:
Dekking voorVergoeding ZVW-verzekeringVergoeding aanvullende ziektekostenverzekering*Vergoeding reisverzekeringAandachtspunten
1.Behandeling of opname in een buitenlands ziekenhuis.Maximaal 100% Nederlands tarief, rekening houdend met het verplicht en vrijwillig eigen risico.Meestal maximaal 200% Nederlands tarief.Kostprijs ongeacht de hoogte van de tarieven.In de meeste Europese landen is een vergoeding tot 2x het Nederlands tarief (meer dan) toereikend. Een reisverzekering met dekking voor medische kosten is dan ookmeestal niet nodig. Maar er zijn ook landen waar de tarieven voor medische behandelingen veel hoger zijn dan in Nederland (bijv. Zuid-oost-Aziatische landen, Verenigde Staten, Canada en Australië, maar ook Zwitserland).
2.Repatriëringskosten vergoeding van de kosten van repatriëring per ambulance/vliegtuig van een zieke of gewonde verzekerde vanuit het buitenland voor verdere behandeling in een ziekenhuis in Nederland.
NIET gedektMaximaal 100% Nederlands tarief, mits medisch noodzakelijk, en veelal pas vanaf de Nederlandse grens. Ook als de medische kosten in het buitenland hoger zijn dan in Nederland, kan de reisverzekeraar besluiten tot repatriëring.Kostprijs, indien de repatriëring in verband met de gezondheidstoestand van verzekerde op geen enkele andere wijze mogelijk is.Ontbreekt een medische noodzaak voor de repatriëring, dan bieden de ZVW- en aanvullende ziektekosten-verzekering geen dekking. Dergelijke kosten kunnen in de duizenden euro’s lopen. Voor deze kosten is een reisverzekering noodzakelijk. Iemand die zijn been breekt op wintersport-vakantie kan de kosten van helikopter, banaan en de eventuele gipsvlucht dus alleen op de reisverzekering verhalen.
3.Terugkeer naar Nederland wegens ernstige omstandigheden (bijv. overlijden familielid).NIET gedekt, want geen medische kosten.NIET gedekt, want geen medische kosten.KostprijsAlleen een reisverzekering dekt deze kosten.
4.Overkomst familielid bij opname verzekerde in buitenlands ziekenhuis.NIET gedekt, want geen medische kosten.
NIET gedekt, want geen medische kosten.KostprijsAlleen een reisverzekering dekt deze kosten.
5.Extra kosten voor langer verblijf van reisgenoten na ziekte of ziekenhuis-opname van een verzekerde.NIET gedekt, want geen medische kosten.NIET gedekt, want geen medische kosten.KostprijsAlleen een reisverzekering dekt deze kosten.
6.Kosten andere terugvlucht na ziekte of ziekenhuisopname in buitenland van een verzekerde.NIET gedekt, want geen medische kosten.NIET gedekt, want geen medische kosten.KostprijsAlleen een reisverzekering dekt deze kosten.
7.Repatriëringskosten stoffelijk overschot na overlijden in het buitenland.NIET gedekt, want geen medische kosten.Kostprijs of gemaximeerd bedrag, en soms alleen in Europa, hoewel dit geen medische kosten zijn en de verzekering door het overlijden is beëindigd.Kostprijs
8.Overkomst familielid om nabestaanden bij te staan na overlijden verzekerde in het buitenland.NIET gedekt, want geen medische kosten.NIET gedekt, want geen medische kosten.KostprijsAlleen een reisverzekering dekt deze kosten.
* Dit overzicht geeft de meest gangbare aanvullende dekkingen weer. Sommige zorgverzekeraars kunnen hiervan afwijken. Zie de voorwaarden van de desbetreffende zorgverzekeraar voor de geldende dekking. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Allianz Global Assistance

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739