vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Calamiteitenfonds: Ramp door tyfoon Haiyan op Filipijnen is een uitkeringsvatbare situatie

calamiteitenfonds

Ramp door tyfoon Haiyan op Filipijnen is een uitkeringsvatbare situatie

De calamiteitencommissie heeft vandaag laten weten dat er voor de ramp op de Filipijnen als gevolg van de Tyfoon Haiyan, een uitkeringsvatbare situatie geldt.

Dat betekent dat pakketreizen via een touroperator die is aangesloten bij het calamiteitenfonds kosteloos geannuleerd kunnen worden. Wanneer je toch naar de Filipijnen reist ondanks de afgegeven dekkingsbeperking (negatief reisadvies) dan vervalt de dekkingsgarantie omdat je zelf het risico aanvaard.

De Calamiteitencommissie laat op haar website het volgende weten:

  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 7 november 2013 voor geheel de Filipijnen vanwege de naderende komst van tyfoon Haiyan;
  • Vaststelling van een calamiteit op 8 november 2013 voor dat deel van de Filipijnen dat werd getroffen door de passage van tyfoon Haiyan;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 7 november 2013 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Filipijnen waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  • Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen op de Filipijnen die op 7 november 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op de Filipijnen – als gevolg van de (naderende) passage van tyfoon Haiyan – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

De reisorganisator vergoedt aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

Voor reizen die vanaf 8 november 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de tyfoon bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Meer informatie over de gevolgen voor je reis- en annuleringsverzekering lees je hier: www.reisverzekeringblog.nl/reis-annuleringsverzekering-gevolgen-reizigers-ramp-filipijnen

 

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739