vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Calamiteitenfonds: overstromingen Midden-Europa is een calamiteit

calamiteitenfonds

Overstromingen Midden-Europa is een calamiteit

Het Calamiteitenfonds heeft besloten dat de overstromingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië gelden als een calamiteit met een uitkeringsvatbare situatie.

Op de website van het calamiteitenfonds staat het volgende te lezen:

‘Midden-Europa overstromingen: calamiteit vastgesteld

De Calamiteitencommissie heeft op 5 juni 2013 voor de overstromingen in diverse delen van Midden-Europa de volgende besluiten genomen: ­

Vaststelling van een calamiteit op 2 juni 2013 voor die delen van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië waar zich als gevolg van extreme regenval overstromingen voordeden.

Het gaat dan met name om de stroomgebieden van de rivieren in het gebied, zoals de Donau, Rijn, Main, Neckar, Elbe, Inn, Moldau, Wachau, Pleisse en Meerchen, en om steden als Passau, Rosenheim, Wenen en Praag.­

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 2 juni 2013 als gevolg van deze calamiteit voor die die delen van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië die op 2 juni 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse – als gevolg van de over­stromingen – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt, na overleg met het Calamiteitenfonds, gestaakt, dan komen aanvullend op de meerkosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Let op: alleen door ons goedgekeurde stakingen worden door het fonds vergoed. In deze gevallen dienen de kostenbesparingen op de niet geleverde reisonderdelen te worden verrekend.

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien langs de Donau wordt gefietst en er geen alternatieve fietsroutes beschikbaar zijn. Neemt u dan contact met ons op.

Voor reizen die vanaf 3 juni 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt bij eigen-vervoerreizen niet voor de reis van de klant naar de accommodatie danwel de terugreis naar Nederland.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt.’

Bron: www.calamiteitenfonds.nl/calamiteitenfonds/news.asp

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739