vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Op reis? Vergeet je paspoort niet!

Op reis? vergeet je paspoort niet!

Als je op reis gaat moet je zorgen dat je een geldig paspoort meenemend. Een paspoort is een officieel document waarmee de houder zich kan identificeren.

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort aanvragen bij de gemeente van zijn woonplaats of bij een consulaat indien zij in het buitenland wonen (dit kan dan ook bij de gemeente Den Haag). Personen jonger dan 18 jaar hebben hiervoor echter toestemming van hun ouder(s) of verzorgers nodig. Hier op Reisverzekering Blog zetten we alles nog even voor je op een rijtje.

Aanvragen van paspoort bij eigen gemeente

Een nieuw paspoort vraag je altijd persoonlijk aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je oude paspoort dien je mee te nemen samen met een recente foto die aan de eisen voldoet. Het aantal dagen van de aanvraag verschilt per gemeente. Mocht je het paspoort snel nodig hebben, dan kun je een spoedaanvraag doen. Hier zijn uiteraard wel extra kosten aan verbonden. Een paspoort is altijd vijf jaar geldig.

Kenmerken van een paspoort, om vervalsing te voorkomen

Vervalsingen van paspoorten worden zo moeilijk mogelijk gemaakt en daarom bevat een paspoort verschillende echtheidskenmerken zoals meerkleurige stempels, speciaal papier, watermerk en geponste nummers.

Een paspoort bevat doorgaans:

 • je naam;
 • een pasfoto;
 • een handtekening;
 • paspoortnummer;
 • Burgerservicenummer (in Nederland);
 • geboortedatum en –plaats;
 • geslacht;
 • plaats, datum en naam van uitgevende instantie;
 • lengte.

In het paspoort is ruimte voor het plaatsen van visa en andere aantekeningen door overheidsinstanties. Deze aantekeningen zijn in bepaalde landen vereist.

Overheid stelt eisen aan de foto in het paspoort

De overheid stelt aan de pasfoto voor het paspoort negen eisen die onder andere betrekking op de fotokwaliteit, achtergrond, gezichtsweergave, houding en uitdrukking. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een fotomatrix opgesteld waarin alle eisen zijn opgenomen.

Biometrisch paspoort om misdaad en terrorisme te bestrijden

Het biometrische paspoort is ingevoerd door het Europese Parlement om misdaad en terrorisme te bestrijden. In augustus 2006 begon Nederland met het uitgeven van biometrische paspoorten. Zo’n paspoort is voorzien van een draadloze leesbare chip die onder andere alle gegevens bevat die op het datablad (de blauwe, hard-plastic pagina met de foto) vermeld staan, aangevuld met een aantal biometrische kenmerken van de houder (zoals gezichtsfoto en vingerafdrukken).

Van de chip is de volgende informatie af te lezen:

 • naam (voornamen en achternaam);
 • paspoortnummer;
 • nationaliteit;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • geldigheidsdatum paspoort;
 • burgerservicenummer (voormalig sofinummer);
 • foto gezicht;
 • vingerafdrukken.

Daarnaast bevat de chip een aantal beveiligingsgerelateerde bestanden waarmee vastgesteld kan worden of het een originele chip betreft en of de data ongewijzigd is. Ook is er op de chip ruimte gereserveerd voor adres, telefoonnummer, beroep, bewaring/hechtenis, belastingvoorwaarden en allerlei andere details. Maar deze velden zullen, naar verluidt, leeg gelaten worden.

Op reis? vergeet je paspoort niet! Invoering vingerafdrukken

Vanaf 28 juni 2009 moeten de Nederlandse reisdocumenten op grond van de Europese regelgeving vingerafdrukken in de chip bevatten. Vanaf deze datum worden de vingerafdrukken opgenomen in de diplomatieke paspoorten en in dienstenpaspoorten. Deze reisdocumenten worden uitgegeven door de minister van Buitenlandse Zaken en de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba. In het reguliere paspoort en de Nederlandse identiteitskaart worden de vingerafdrukken in de reisdocumenten opgenomen vanaf 21 september 2009.

Bij het aanvragen van een reisdocument worden er maximaal vier vingerafdrukken opgenomen. De vier vingerafdrukken worden opgeslagen in de (decentrale) reisdocumentenadministratie en twee hiervan komen er in de chip. De Nederlandse identiteitskaart en het paspoort bevatten al sinds augustus 2006 een chip. Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

Kinderen niet meer bijschrijven in het paspoort van hun ouder(s)

Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen reisdocument hebben. Tot die tijd blijven de bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van hun ouder(s) geldig. De Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen, heeft dit besloten. Het document van de houder blijft overigens wel geldig vanaf 26 juni 2012, alleen de bijschrijvingen niet meer.

Zakenpaspoort

Het paspoort heeft standaard 34 bladzijden. Als je veel op reis bent kun je overwegen een zakenpaspoort aan te schaffen, omdat het zakenpaspoort 66 bladzijden telt. De extra bladzijden bieden meer ruimte voor visa en voor in- en uitreisstempels. Het document is vijf tot tien euro duurder dan een ‘normaal’ paspoort.

Kosten van een paspoort

De kosten van een paspoort verschillen per gemeente. Maar er gelden wel maximumtarieven. De maximale kosten voor een Nederlands paspoort zijn € 49,60. Dit maximumbedrag geldt alleen voor aanvragen bij een Nederlandse gemeente, dus niet in het buitenland. Iedereen in Nederland vanaf 14 jaar en ouder moet een origineel en geldig identiteitsbewijs tonen als de politie of een andere toezichthouder hier om vraagt. Voornamelijk jongeren en personen van 65 jaar en ouder, moeten hierdoor verplicht een identiteitsbewijs aanschaffen. Mochten de kosten hiervan een probleem zijn dan kun je contact opnemen met de Sociale Dienst van je gemeente. Zij bekijken of je in aanmerking komt voor een Dit gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van deze kosten. Tot 1 januari 2010 krijgt iedereen die 14 jaar wordt een eerste gratis identiteitskaart.

Visum geeft toestemming om in een land te verblijven

Het paspoort is geldig voor alle landen van de wereld. Veel landen eisen overigens daarnaast nog een visum om te kunnen worden toegelaten. Een visum geeft toestemming om gedurende een bepaalde periode in een land te verblijven. Buiten de Europese Unie is het goed mogelijk dat je een visum aan moet vragen. Bij twijfel kun je contact opnemen met de ambassade van het land of de landen waar je heen wilt.

Als jouw oude paspoort nog een geldig visum bevat, dan kun je het oude paspoort terug krijgen. Een aantal landen vereist overigens dat een visum altijd in een geldig paspoort staat. Hierover kun je het beste tijdig contact opnemen met het reisbureau of met het consulaat van het land dat je wilt bezoeken.

Let op de geldigheid van je paspoort

Voordat je op reis gaat dien je de geldigheid van je paspoort te controleren. Deze moet minstens geldig zijn tot en met de datum waarop je terug reist. Maar is sommige landen moet het paspoort nog langer geldig zijn. In China moet je paspoort bijvoorbeeld minimaal 6 maanden geldig zijn bij aankomst. Voor een overzicht van de geldigheid van het paspoort per land kun je kijken op de website van Reis Review.

Aangifte doen bij de politie bij diefstal of verlies

Wanneer je een paspoort kwijt raakt of deze wordt gestolen, moet je daarvan aangifte doen bij de politie. Die maakt vervolgens een proces-verbaal op. Je krijgt een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal, die je nodig hebt om een nieuw reisdocument aan te vragen. De aanvraagprocedure voor een paspoort zal dan wel langer duren dan normaal en je betaalt extra administratiekosten.

Wanneer je het reisdocument na het aangeven van vermissing terugvindt, ben je verplicht dit document in te leveren bij jouw gemeente. Dit is nodig omdat het document als vermist staat geregistreerd en deze registratie niet kan worden teruggedraaid. Dit kan anders voor problemen zorgen bij het reizen naar het buitenland. Het gestolen of vermiste document wordt namelijk geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen.

Nooddocument: wanneer je niet over een paspoort kunt beschikken

Tijdens een reis in het buitenland dien je in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Als je dat niet hebt, kun je in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een Noodpaspoort aanvragen. In Nederland worden Noodpaspoorten afgegeven door de Koninklijke Marechaussee.

Een noodpaspoort wordt alleen verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • Je bent niet in staat om tijdig een paspoort of een identiteitskaart te verkrijgen.
 • Je kunt aannemelijk maken dat je reis niet uitgesteld kan worden.
 • Jouw identiteit en nationaliteit kunnen vastgesteld worden.
 • Je zorgt zelf voor de benodigde bewijsstukken.

De volgende bewijsstukken moet je meenemen om in aanmerking voor een Noodpaspoort te komen:

 • Bewijs dat je reis geen uitstel kan hebben.
 • Een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met daarop de vermelding van je nationaliteit.
 • Een gewaarmerkte kopie van je recente aanvraag van een nieuw reisdocument.
 • Indien aanwezig, jouw in bezit zijnde reisdocument(en).
 • Wanneer je reisdocument vermist is, een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal van de aangifte van vermissing.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.

In Nederland verstrekt de Koninklijke Marechaussee Noodpaspoorten op een aantal afgiftepunten, waaronder Bureau Nooddocumenten op Schiphol. Voor de andere afgiftepunten en adressen kun je de website van de marechaussee raadplegen. Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument en kan niet als legitimatiebewijs worden gebruikt.

Paspoort kwijt in buitenland

Mocht je het paspoort kwijtraken in het buitenland dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden bij de plaatselijke politie. Daarna moet je bij de Nederlandse Ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of een tijdelijk reisdocument aanvragen om terug te kunnen reizen naar het buitenland. Als je op de Nederlandse Antillen of Aruba een paspoort verliest, kun je contact opnemen met het Kabinet van de Gouverneur. Bij terugkomst in Nederland kan je bij de gemeente een nieuw reisdocument aanvragen, na aangifte bij de politie.

Verschil noodpaspoort en laissez-passer
Een nooddocument kan een noodpaspoort zijn of een laissez-passer. Beide zijn tijdelijke reisdocumenten waarmee je in staat wordt gesteld naar huis te reizen. Een noodpaspoort is geldig voor alle landen. De geldigheidsduur is een jaar of korter, als dat mogelijk is. Als je landen bezoekt die eisen stellen aan de geldigheidsduur van het reisdocument, wordt daar rekening mee gehouden. Je moet een noodpaspoort inleveren op de datum die in de aanvraag staat vermeld.

Een laissez-passer is alleen geldig voor het land van bestemming en voor de landen die je passeert. Je ontvangt een laissez-passer als het niet mogelijk is tijdig een noodpaspoort te verstrekken. Dit document lever je uiterlijk in op de dag waarop de geldigheidsduur van het document eindigt.

Reisverzekering vergoedt in de meeste gevallen het nooddocument

Als je de juiste reisverzekering hebt afgesloten worden de gemaakt kosten voor het nooddocument vergoed. Uiteraard verschilt dat per reisverzekeraar, dus zal je eerst de polisvoorwaarden goed moeten doornemen.

Wanneer je door het kwijtraken van je paspoort niet terug kan reizen op de geplande terugreisdatum, zal de reisverzekeraar hier niet in tegemoetkomen. Als je hierdoor langer in het buitenland moet blijven, wordt deze zogenoemde gevolgschade niet vergoed.

Zonder visum naar de VS

Je kunt met een geldig Nederlands paspoort zonder visum naar de Verenigde Staten reizen. Dit geldt ook voor paspoorten zonder chip die zijn uitgegeven voor augustus 2006. Wanneer je minder dan drie maanden zal verblijven val je onder het zogenaamde Visum Waiver Programma en is een visum niet nodig. Reizigers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot de Verenigde Staten:

1.  Ga naar de ESTA (Electronic System for Travel Authorization) website om een elektronische reistoestemming te krijgen: dit geautomatiseerde systeem stelt vast of bezoekers zonder visum naar de Verenigde Staten mogen reizen en of het bezoek een veiligheidsrisico voor de VS is. Hier vraag je toestemming aan voor het visum/vrij reizen. Sinds januari 2009 is ESTA verplicht.

2. In het bezit zijn van een geldig machine-leesbaar paspoort uitgegeven door een van de medewerkende landen en een staatsburger zijn van dat land. Het paspoort moet ten minste geldig zijn tot het einde van het verblijf in de VS. Kinderen, zelfs baby’s, hebben hun eigen machine-leesbaar paspoort nodig om te reizen onder het Visa Waiver Programma.

3. Het verblijf mag maximum 90 dagen lang zijn.

4. Het doel van de reis is vakantie, zakenreis of doorreis.

5. Bij binnenkomst via lucht- of zeehaven, beschikken over een heen- en terugticket of een ticket met connectievlucht, uitgegeven door een maatschappij die een overeenkomst gesloten heeft met de Amerikaanse U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), en in de Verenigde Staten met een dergelijke maatschappij aankomen. Op dit ogenblik nemen de meeste vervoersmaatschappijen deel aan dit programma.

6. Beschikken over een bewijs van financiële solvabiliteit (kredietkaarten, reischeques, etc.)

7. Formulier I-94W (vertrekgegevens) invullen. Dit formulier wordt door de vervoersbedrijven bezorgd.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739