vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Visumvrij reizen naar Nederland: Voorwaarden en regels voor buitenlandse bezoekers

Visumvrij reizen naar nederland: voorwaarden en regels voor buitenlandse bezoekers

Paspoortcontrole Schiphol

Visumvrij reizen naar Nederland is slechts toegestaan voor 62 nationaliteiten (zie de tabel in dit artikel). Reizigers uit visumplichtige landen moeten voor hun vertrek een zogenaamde Schengenvisum voor kort verblijf aanvragen. Of je nu met of zonder visum reist, je mag maximaal 90 dagen in Nederland (of andere Schengenstaten) verblijven.

Ook voor buitenlanders die visumvrij naar Nederland reizen gelden stringente voorwaarden en regels die moeten worden nagekomen anders kan de toegang tot ons land worden geweigerd, daar lees je hier meer over.

Voorwaarden en regels voor visumvrij reizen naar Nederland

Komt er en partner, vriend of familie uit een land buiten de EU, dan moet men mogelijk een Schengenvisum aanvragen. Hoeft dat niet, dan kan de persoon visumvrij naar Nederland reizen. Visumvrij betekent in dit geval niet dat er geen voorwaarden gelden. De belangrijkste lees je hieronder:

 • Een buitenlandse bezoekers die Nederland bezoekt moet een geldig reisdocument (paspoort) hebben. Het reisdocument moet 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de vrije termijn.
 • Hij of zij mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van Nederland of één van de Schengenlanden.
 • Hij of zij heeft voldoende middelen van bestaan en moet dit kunnen aantonen. Dit is minimaal een bedrag van € 34 per dag voor de duur van het verblijf in Nederland. Kan de persoon dat niet, dan moet er iemand financieel garant staan voor de vreemdeling.
 • De persoon uit het buitenland moet zijn reisdoel aannemelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld met een originele uitnodigingsbrief van familieleden of kennissen die men in Nederland gaat bezoeken. Als de buitenlander geen uitnodigingsbrief heeft, kan dit aangetoond worden met een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit formulier hoeft niet bij de gemeente gelegaliseerd te worden.
 • De reiziger moet kunnen aantonen dat hij/zij een ticket heeft voor de terugreis naar het land van herkomst (er mag geen gevaar zijn voor vestiging in het Schengengebied).
 • De buitenlandse gast moet daarnaast kunnen aantonen dat hij een medische reisverzekering heeft afgesloten. Hij of zij dient tijdens de reis een bewijs (polis van de medische verzekering) bij zich te dragen om aan te tonen dat hij/zij verzekerd is.

ETIAS reisautorisatie na 2021

Reizigers die zonder visum naar het Schengengebied mogen reizen, moeten vanaf 2021 vooraf toestemming vragen om deze Schengenlanden te bezoeken. Deze zogenaamde reis-autorisatie is geen visum. Je vraagt de reis-autorisatie aan via het Europese Reisinformatie en Autorisatiesysteem (ETIAS). De aanvraag kan alleen online gedaan worden. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend.

Nationaliteiten die visumvrij naar het Schengengebied mogen reizen

Reizigers met een paspoort van een van de onderstaande landen mogen visumvrij reizen naar Nederland en andere Schengenlanden reizen:

Albanië Andorra Antigua en Barbuda
Argentinië Australië Bahama’s
Barbados Bosnië-Herzegovina Brazilië
Brunei Canada Chili
Colombia Costa Rica Dominica
El Salvador Georgië Grenada
Guatemala Vaticaanstad Honduras
Hong Kong Israël Japan
Kiribati Macao Maleisië Marshall eilanden
Mauritius Mexico Micronesië
Moldavië Monaco Montenegro
Nauru Nieuw-Zeeland Nicaragua
Noord-Macedonië Palau Panama
Paraguay Peru Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia Saint Vincent Samoa
Servië Seychellen Singapore
Solomon eilanden Zuid-Korea Taiwan
Oost-Timor Tonga Trinidad en Tobago
Tuvalu Oekraïne Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten van Amerika Uruguay Vanuatu
Venezuela

Medische reisverzekering voor visumvrij reizen naar Nederland

Voor buitenlanders die visumvrij naar Nederland of elders in Europa reizen, hebben wij een prima oplossing: de Travel Risk Insurance. Deze internationale medische reisverzekering is speciaal voor niet-Nederlands ingezetene. Voor slechts € 3,- per dag is je gast goed verzekerd en jij kan deze verzekering voor hem of haar afsluiten. Het afsluiten van een Travel Risk Insurance gaat eenvoudig en snel. Je hebt dezelfde dag de polis nog in huis. Met de Travel Risk Insurance is een buitenlander wereldwijd verzekerd voor hulpverlening, medische kosten en repatriëring.

Let op: Deze verzekering kan alleen worden afgesloten voordat men vertrekt uit het land van herkomst. Wanneer hij of zij al op reis is of al is aangekomen in Nederland dan kan je deze reisverzekering niet meer afsluiten.

Voordelen van onze Travel Risk medische verzekering:

 • Voldoet aan alle eisen van de Nederlandse overheid en de Schengenlanden.
 • Wordt geaccepteerd door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en grensovergangen.
 • Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
 • Bij annulering van de reis ontvang je de premie terug en betaal je niets.
 • Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat vraagt.

Het is voor buitenlanders in de meeste gevallen onmogelijk om in het land van herkomst een reisverzekering af te sluiten. In Nederland kan dit bij ons wel. Een buitenlander is met de Travel Risk Insurance verzekerd vanaf het vertrek uit eigen land tot de thuiskomst. Het is zelfs mogelijk om meerdere landen in Europa of wereldwijd te bezoeken tijdens het verblijf. Wintersport of bijzondere sporten kan ook meeverzekerd worden (alleen in Europa). In noodsituaties kan een buitenlandse partner, vriend of familielid 24 uur per dag contact opnemen met de alarmcentrale voor advies of hulp. Er zijn zelfs artsen beschikbaar die meerdere talen beheersen.

Premie medische reisverzekering

Hieronder een overzicht van de premies:

reisverzekering Allianz
Premies Travel Risk Insurance
Europadekking € 2,- per persoon per dag
Werelddekking € 3,- per persoon per dag
Wintersport/bijzondere sporten€ 1,15 per persoon per dag
Annuleringsverzekering 5% van de reissom (reis moet in Nederland geboekt zijn)
Minimum premie € 11,50
Kosten per verzekeringsbewijs € 4,50

Let op: De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Wat is er gedekt op de Travel Risk Insurance?

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor buitenlanders. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Let op!: Je meereizende bagage van je buitenlandse gast is op deze verzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. Kosten die te maken hebben met bestaande ziektes en gebreken worden niet vergoedt.

Meer informatie Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en medische kosten. Hieronder vindt je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarden en het dekkingsoverzicht goed door, evenals de verzekeringskaart.

SOS-Kosten en hulpverlening

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten;
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel;
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval;
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied;
 • Operatie en gebruik operatiekamer;
 • Voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • Voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • Medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Let op!: Je meereizende bagage van je buitenlandse gast is op deze verzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. Kosten die te maken hebben met bestaande ziektes en gebreken worden niet vergoedt.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie. De dekking voor medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval is verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Waar is de verzekering geldig?

 • Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
 • Staat op het polisblad Wereld? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land waar je nu woont. Verzeker je bijzondere sporten mee? Dan geldt dat alleen voor Europa ook al staat er ‘Wereld’ op je polisblad.

Dit moet je weten!

Wij hebben de belangrijkste feiten over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengen, nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Een medische verzekering is verplicht bij een bezoek aan Nederland!
 • Jijzelf kan een medische verzekering op deze website afsluiten voor jouw gast en de premie betalen.
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekering.
 • De medische verzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Europese landen.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Heb je een vraag over een medische verzekering voor buitenlanders of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739